درباره ما


تشك مركزي از سال1375 در ميدان بهار شيراز تهران شروع به فعاليت كرده است و
با سابقه درخشان در امر فروش و تعميرات تشك لوح تقدير از اتحاديه تشك و خوشخواب را دريافت نموده است